LEANTJE.NL

Lean Oneliners

Liker Lean Academy

De Liker Lean Academy verzorgt trainingen op Black, Green en Yellow Belt niveau voor alle branches. Tevens biedt de Liker Lean Academy het Lean Leiderschap Ontwikkel Programma aan, gebaseerd op het boek "Lean Leiders Ontwikkelen op alle Niveaus" van Jeffrey K. Liker.


Voor specialistische en op maat gemaakte trainingen op het gebied van Scrum, Kata, OEE, A3-probleemoplossing, 5S Werkplekorganisatie, Lean Strategieontwikkeling, SMED, etc. kunt u eveneens hier terecht.


www.likerleanacademy.com